مهارت مقابله با استرس

برای شما اطلاعاتی در مورد مهارت مقابله با استرس آماده کرده ام مطالعه فرمایید

مهارت مقابله با استرس

مهارت مقابله با استرس

مهارت مقابله با استرس

استرس واکنش جسمى یا واکنش رفتارى انسان در مقابل تحریک درونى یا بیرونى است. به عبارت دیگر، استرس واکنش فیزیولوژیکى بدن است در برابر تغییر و تهدید فشار بیرونى یا درونى که تعادل روانى شخص را بر هم مى زند. هر محرکى که استرس به وجود آورد، محرك استرس زا نامیده مى شود. البته توجه داشته باشید که استرس به معنى دل شوره و نگرانى نیست؛ بلکه نوعى سازگارى مجدد با شرایط و موقعیت هاى جدید است. هنگامى که تغییرى در زندگى شخص ایجاد شود، او با استرس روبه رو...

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : روان شناسی
  • تگ : مهارت,استرس,روانشناسی,ترس

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید