سابلیمینال نه گفتن

برای شما اطلاعاتی در مورد سابلیمینال نه گفتن آماده کرده ام مطالعه فرمایید

سابلیمینال نه گفتن

سابلیمینال نه گفتن

سابلیمینال نه گفتن

خواص سابلیمینال نه گفتن: توانایی نه گفتن در هر شرایطی توانایی نه گفتن به هر کسی کسب  قدرت و اعتماد به نفس برطرف کردن رو دربایستی رفع خجالت و کمرویی چرا نمیتوانیم نه بگوییم؟ نه نگفتن دلایل متعددی میتواند داشته باشد،مثل خجالت،تصور این که طرف مقابل ناراحت شود،عدم اعتماد بنفس و... ولی باید بدانیم دانستن و اجرای این تکنیک بسیار اهمیت دارد چرا که بعضی پیشنهادات برابری میکند با زندگی انسان.  جملات تاکیدی سابلیمینال نه گفتن:   من...

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : روان شناسی
  • تگ : نه گفتن

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید